Literatura

Wspomnienia internowanych:
Groniec, Zofia (red)(2001). Dekret na czarownice ... Łódź:”Piątek Trzynastego”;.
Kuszłejko, Ryszard (1997). Na „wojennej ścieżce.” Zeszyty Historyczne „Solidarności Sląsko-Dąbrowskiej”. S.46-57.
Kałudziński, Władysław (2006). Internowani w Iławie. „ProPatria”.
Kowalska, Anka (?). Wiersze z obozu internowanych. Biblioteka Obserwatora Wojennego.
Kula, Józef (1996). Zapiski internowanego. „Księgarnia Sw. Jacka.”
Lenartowski, Marek (2007). 209 dni. Poznań: „Drukarnia Sw. Wojciecha”.
Mazowiecki, Tadeusz (1983). Internowanie. Londyn: „Aneks”.
Mur, Jan (1985). Dziennik internowanego (grudzień 1981 – grudzień 1982). Instytut Literacki.
Popioł, Waldemar (2000). Internowani w Jaworzu i Głębokim grudzień 1981 – maj 1982 w relacjach uczestników wydarzeń – kadry Wojska Polskiego. Koszalin: „Wydawnictwo Uczelniane P.K”.
Rewicka-Ładysz, Berenika, Sierotwińska-Rewicka, Maria (2006). Internowana, czyli Pamiętnik Podwójnie Pisany. Kraków: „Jagiellonia”.
Sanocki, Janusz (2009). Za oknem mur, kolczasty drut. Wspomnienia z obozów stanu wojennego. Nysa:NTSK.
Staniewski, Edward (2006). Darłówek: dziennik z internowania 23.05 – 12.06.1982 r. Warszawa: „POW”.
Wodecki, Wiesław (2008). Herbata na żyletkach. Wrocław: „Atut”.

Inne dotyczące internowania:


Raina Peter K. (1999). Troska o internowanych: Interwencje Abp. Dąbrowskiego u gen. Kiszczaka 1982 – 1989.
Wobec Przemocy i Bezprawia: Działalność Członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Biskupim Komitecie Pomocy Uwięzionym i Internowanym. (2007). Scriptum.

Artykuły w „Gazecie Uniwersyteckiej” z okazji 25-lecia powstania „Solidarności”:


  • Zanim zagrała orkiestra wojskowa, czyli pierwsze lata „Solidarności”, UŚ, GU(„Gazeta Uniwersytecka”), nr 1/2005
  • Teleranek generała. Stan wojenny we wspomnieniach uczestników i świadków, GU, nr 2 /2005 (wspomnienia Herminii i Edwarda Kluków, Leszka Drobka, Wojciecha Osoby, Bogdana Kopańskiego, Sławomira Bugajskiego)
  • Uchwała nr 1, czyli ważne zwycięstwo „Solidarności”, GU, nr 3/2005
  • Historia powstawania Kół NSZZ „Solidarność”, GU, nr 10/2005
  • Droga do niepodległości. „Solidarność” 1980-2005. Jubileusz 25. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Śląskim", GU, nr 4/2006.